سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی سبطی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فنا
سعید شیری – هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اص

چکیده:

استراتژی های تکاملی زیرمجموعه ای از پردازش های تکاملی محسوب می شوند که معمولا برای بهینه سازی عددی مورد استفاده قرار می گیرند. از ویژگی های اصلی آنها می توان به سرعت و کاربرد گسترده آنها در بهینه سازی مقادیر حقیقی اشاره نمود. همچنین استراتژی های تکاملی بر خلاف دیگر روش های تکاملی از مبان ی تئور ی محکم تریبرخوردار هستند . در این روش ها از خود تطب یقی، جهت تنظیم پارامترهای آن (خصوصا پارامترهای عملگر جهش ) بهره جسته اند . تحقیقاتی که تاکنون جهت بهبود این روش انجام شده، کارایی خوبی برروی توابع شایستگی با اکسترمم محلی زیاد نداشته اند. روشی که در این مقاله ارائه گردیده با الهام از حرکت اجسام کروی و تاثیر قوانین جاذبه و نهایتا سقوط آنها در مکانی با انرژ ی پتانس یل کمتر(ارتفاع کمتر)، ناحیه ای که جواب بهینه به احتمال ز ی اد در آنجا واقع شده است را برای ما مشخص می کند. این ناحی ه در مرحله بعد بوسیله یک استراتژی تکاملی مورد جستجو قرار گرفته و بهترین جواب در ناحیه مذکور مشخص می شود . آزمایشات صورت گرفته و نتا یج حاصل از آن، بهبود نتایج را در انواع مختلف توابع شایستگی، خصوصا آن دسته که دارای اکسترمم محلی زیاد هستند، نشان می دهد.