سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد حسن وکیلی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن نصر اصفهانی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

توزیع اندازه ذرات پلیمر در راکتور پلیمریزاسیونی سوسپانسیونی وینیل کلراید بندر امام خمینی با استفاده از مدل موازنه جمعیتی سه منطقه ای پیش گویی شده است. پارامترهای مدل شامل نسبتهای حجمی منطقه ای، نسبتهای اتلاف انرژی منطقه ای و شدت جریانهای تبادلی بین منطقه ای می باشند که با استفاده از شبیه سازی CFD جریان بدست آمده است. اثر پارامترهای چون دور همزن و کسر حجمی فاز پراکنده بر روی توزیع اندازه ذرات بررسی شده است. با افزایش دور همزن مقدار متوسط اندازه ذرات ابتدا کاهش می یابد و پس از رسیدن به یک مقدار مینیمم تغییرات آن عکس شده و شروع به افزایش می
کند. افزایش کسر حجمی فاز پراکنده باعث پهن شدن منحنی توزیع اندازه ذرات شده و پیک منحنی به سمت مقادیر بزرگتر میل می کند.