سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصوره قوام عربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

رسالت اصل آثار دینی هدایت انسان به شاهراه کمال است و آثار ماندگار کتب دینی بویزه قرآن و احادیث و روایات پیشوایان معصوم (ع) گنجینه های ارزشمندی از معارف مورد نیاز بشر را تشکیل می دهند که طالبان علم و تشنگان معرفت در هر عصر و در هر زمان می توانند از آنها بهره گیرند. .از نظر اسلام چیزی که تضمین می کند علم ودانش در راه درست به کار رود ایمان است . علم در قرآن مقرون به ایمان آمده است که می تواند منجر به عمل صالح شود . آمارهای بین المللی نشان می دهد در ۲۷ سال گذشته ۶/۳ میلیون نفر بر اثر حوادث غیر مترقبه طبیعی جان باخته اند و بیش از سه میلیارد نفر آسیب دیده اند و بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار خسارت مالی وارد شده است و از سوی دیگر وقوع این حوادث رو به افزایش است . انسان به تعبیری موجودی گیرنده، فرستنده و حساب کننده قلمداد شده و با هوشمندی خود قادر است بسیاری از وقایع را که گاه بلیه به نظر می رسند به رحمت مبدل کند یا حداقل از میزان خسارات وارده بکاهد. این درحالی است که قرآن کتاب هدایت انسانها قرنها پیش وقوع این حوادث و روشهای پیش گیری از آنها را خبر داده است . در قرآن کریم در سوره رعد اشاره به این نکته شده است که باران به عدد وبه مقدار معینمی بارد و صاعقه شدید عذابی است که خدا برای مردمی که استحقاق عذاب دارند نازل می کند که رسول اکرم (ص) نیز به این مساله اذعان داشته اند . در آیه اول سوره حج و آیه ۷۳ سوره اعراف وقوع زلزله در اثر کفران نعمت قوم ثمود ودر آیات ۱۶ و۱۷ سوره سبابه گرفتار شدن قوم سبا به سیل در اثر روی گرداندن از خدا و نیز در آیه ۱۴ سوره عنکبوت به طوفان نوح اشاره شده است. در سوره زلزله و آیه ۱۴ سوره مزمل حادثه زلزله و چگونگی وقوع آن تشریح شده است. پاره ای از روایات می گوید هر گاه زنا در میان قومی افزون شود خداوند آن ها را به زلزله دچار خواهد کرد.همچنینوقوع زلزله های مکرر را از نشانه های ظهور حضرت صاحب الزمان(عج) معرفی نموده اند .در آیه ۱۵۵ سوره بقره سخن از خشکسالی و قحطی به میان آمده است و خدا از آن به عنوان وسیله ای برای آزمایش انسانها و کفاره گناهان یاد کرده است. توجه به هشدارها و دلایل قرآنی و روایات، اصلی ترین کلید پیش گیری از حوادث هولناک و خانمان برانداز طبیعی و نیز درک و پذیرش این گونه حوادث است که مقاله حاضر با تحلیل و بررسی این آیات و روایت سعی نموده استقطره ای از دریای حقیقت قرآن و احادیث دراین باره را بازگو نماید