سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمود برقعی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
کاوه زمانی – دانشگاه صنعتی شریف
ژوبین شعرباف کاشانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

دسترسی به آمار دراز مدت امواج برای طراحی و نگهداری ساحل، آبنیه ساحلی و فراساحلی ضروری است. معمولا آمار دراز مدت پدیده موج موجود نیست و از روی داده های هواشناسی برای دوره طرح لازم تولید می شود. در آیین نامه های دریایی بر اساس برداشت های آماری روش های مختلفی برای این پی شبینی توصیه شده است که بر مبنای رگرسیون بر اعداد ب یبعد استوار است. در این پژوهش این روش ها با روش های محاسبات نرم که در عرص ههای مختلف و به صورت خاص سیست مهای پیچیده کارکردی مناس بتر از آمار کلاسیک از خود نشان داد هاند برای آب های بسته (دریاچه میشیگان) مقایسه شده اند این روشها در کلیه حالات وقوع موج اعم از محدودیت طول بادگیر و محدودیت زمان تداوم وزش باد، عملکردی مناسب تر از روشهای CEM و SPM ، SMB نشان دادند.