سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد رمضانی موزیرجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
مهدی یعقوبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
عبدالعظیم قانقرمه – مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر

چکیده:

دریای خزر بعنوان بزرگترین پدیده تاثیرگذار در شمال کشور همیشه مطرح می‌باشد. اهمیت پیش‌بینی تراز آب دریای خزر با توجه به توسعه آینده این مناطق امری ضروری محسوب میگردد. بدین منظور سعی شده است با روش جدیدی در طریق پیش‌بینی این پهنه آبی، راهی برای رفع مشکل برنامه‌ریزی‌های آینده ساحلی گشوده شود. از مدلهای آماری برای پیش‌بینی‌های زیادی از جمله پیش‌بینی در اقتصاد شامل تغییرات ارز، سهام و همچنین پیش‌بینی در طبیعت مانند پیش‌بینی دما، میزان باران و غیره استفاده زیادی شده. در اینجا ما با تعمیم این مدل به پیش‌بینی تراز آب دریای خزر می‌پردازیم. هدف از این مقاله، ترکیبی از مزایای سیستم فازی و مدل ARIMA با حذف محدودیتهای رگرسیون می‌باشد. نتایج آزمایشات پیش‌بینی، بر روی داده‌های گذشته اعمال شده و مزایای روش پیشنهادی را بر حسب دقت تقریب و همچنین توانایی تعمیم نشان داده شده است. در نهایت یک پیش‌بینی ۱۰ ساله‌ای از تراز آب دریای خزر ارائه شده است.