سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسن سعیدی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، قطب علمی تبدیل انرژی
لیلا شریفیان – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، قطب علمی تبدیل انرژی

چکیده:

مقاله حاضر در ابتدا به شناسایی انواع پیل های سوختی، ساختمان آنها و نحوه کارکرد هریک می پردازد. در مرحله بعد سیستم های تولید همزمان برق و گرما مورد بررسی قرار گرفته، انواع آنها و اجزا و مشخصات هریک شناسایی می گردد. پس از شناسایی پیل های سوختی و سیستم های تولید همزمان برق و گرما، سیستم های تولید همزمان برق و گرما با پایه پیل سوختی شناسایی و مطالعه گردیده و هریک از اجزا سیستم های فوق، مشخصات آنها و چیدمان کلی مجموعه شناسایی شده است . کلیه بررسی ها و مطالعات انجام شده با هدف تمرکز بر مصارف خانگی سیستم های مذکور انجام گردیده است . مرحله نهایی به تعیین جایگاه سیستم های تولید همزمان برق و حرارت با پایه پیل سوختی برای مصارف خانگی می پردازد. با در نظر گرفتن شرایط موجود ایران از لحاظ زیست
محیطی و اقتصادی، استفاده از این سیستم ها مورد بررسی قرار گرفته و مزایای اقتصادی و زیست محیطی آن ارائه شده است.