سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

میرعلی سیدنقوی – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
الهام صفرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

پیمانسپاری منابع انسانی در یک دهه اخیر در سازمان های دولتی کشور با بحث خصوصی سازی قوت گرفته است در این میان سازمانهای دولتی شاهد چالشهایی در زمینه پیمانسپاری منابع انسانی بوده اند دراین مقاله ضمن بیان اهمیت نقاط ضعف و قوت پیمانسپاری منابع انسانی ، به مرور برخی از دیدگاههای عمده پیمانسپاری پرداخته شده و دراین رابطه دیدگاه استراتژیک و سیاسی مطرح شده است در ادامه به بیان مسائل پیمان سپاری منابع انسانی در سازمان های دولتی کشور در قالب مورد پرداخته شده است در مجموع پیشنهاد این مقاله اجتناب از تساهل و تعجیل در پیمان سپاری منابع انسانی و توجه به ملاحظات خاص بخشدولتی است.