سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نسیم صدرنیا – روزنامه نگار و کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی شبکه اطلاع رسانی نفت و ان

چکیده:

برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی که با حضور بی سابقه شرکت های داخلی و خارجی برگزار شد، عرصه شفاف و رسایی بود از توسعه صنعت نفت کشور، که در دو بخش توسعه نیروی انسانی، در قالب مدیریت ها، پیمانکاران و شرکت های خصوصی همچنین دانش فنی وآگاهی که در چهره تجهیزات جدید و فناوریهای نوین تبلور یافته بود.
با نگاهی به گذشته و تبلور ترکیب توسعه نیروی انسانی و انتقال فناوری های مرتبط با صنعت نفت می توان اعلام کرد که چرخ های توسعه در هر دوبعد انسانی و فنی به حرکت درآمده و ادامه این حرکت اجتناب ناپذیر است تا آنجا که در حال حاضر آمارهای موجود در صنعت نفت کشور هم، افزایش سهم ایرانی در این پروژه ها را تایید می کند.
انتقال فناوری و افزایش در مدیریت پروژه های صنعت نفت کشور از مهم ترین عوامل به منظور تامین سرمایه گذاری لازم برای سال های آینده به شمار می رود و این مهم تنهابخش پیمانکاری ساختمانی، نصب و تاسیسات اهمیت ندارد بلکه باید برای ایجادپیمانکاران عمومی که حتی در اینده قابلیت سرمایه گذاری نیز داشته باشد، مورد توجه قرار گیرد.
این مقاله تلاش دارد تا ضمن معرفی توانایی هاو امکانات موجود در صنعت نفت کشور چالش ها را در این زمینه شناسایی و راهکارها را تا حد ممکن ارائه دهد.