سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدکاظم سجادیان – شرکت توزیع نیروی برق شمال شرق تهران

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تاثیر عملکرد مقاطعه کار(پیمانکار) بر سازمان(کارفرما) به لحاظ ایمنی و کیفیت بررسی گردد و مفاهیمی از ایمنی که در قبل از عقد قرارداد، ضمن قرارداد و پس از اتمام قرارداد باید مورد توجه قرار بگیرند بیان شوند از طرفی به چگونگی تعیین صلاحیت پیمانکاران و نقش ایمنی در عقد قرارداد با مقاطعه کاران مورد ارزیابی قرار گرفته است.