سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا جهانگیر – اندیشکده تدبیر فردا-بنیاد توسعه فردا، تهران، خیابان کارگر شمالی، کوچه شهید اکبری پ ۸
مهدی منوری –

چکیده:

یکی از پایه های بنیادی و اصلی در تبیین جایگاه آینده پژوهی در سطوح سیاست گزاری، تصمیم سازی و تحقیقاتاستراتژیک هر جامعه، وجود متخصصان کارا در این زمینه می باشد. زیرا این نیروها بایستی بتوانند در زمینه هایمختلف این حوزه وارد شده و جامعه خود را همگام با جامعه جهانی به جلو هدایت کنند. با مقایس های میان کشورایران و کشورهای دیگر بوضوح می توان دریافت که کشور ما در زمینه نیروی متخصص در این حوزه دارای نقایصبسیاری می باشد. با توجه به گستردگی تخصص های آینده پژوهی و نبودن رشته ای با نام آینده پژوهی و یا آینده-نگاری در کشور در زمان فعلی، اجرای پروژهای مطالعاتی در زمینه ی ایجاد و توسعه ی رشته های مرتبط با اینحوزه ضروری به نظر می رسید. در این راستا پژوهشی با هدف پیمایش رشته های آینده پژوهی در جهان اجراگردید که یافته های این پژوهش در مقاله ی حاضر ارائه می گردد