سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیامک مشهدی رفیعی – گروه تخصصی بیماریهای دامهای کوچک، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانش

چکیده:

پیودرما یکی از متداولترین بیماریهای پوست در سگ می باشد . در این بیماری عفونی تعداد بیشماری از باکتریها با روند های مختلف هیستوپاتولوژی حضور داشته و منجر به عفونت و علائم بالینی متفاوتی می شوند . برخی از این عفونتها سطحی ( غشاء پایه در اثر روند عفونت تخریب نمی شود ) و بعضی عمیق هستند ( غشاء پایه در اثر روند عفونت آسیب می بیند ). پیودرمای کاذب ( پزودوپیودرما ) حالتی است که عفونت، تنها یک نقش ثانویه داشته و با صرف درمانهای آنتی بیوتیکی بهبود نمی یابد . ازآنجائیکه بسیاری از بیماریهای پوست از جمله بیماریهای خارش داری نظیر درماتیت ناشی از آتوپی و درماتیتهای ثانویه علائمی مشابه با پیودرما ایجاد می کنند، تشخیص دقیق و صحیح آن بسیار ارزشمند و ضروری خواهد بود .