سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدکامران باقری – واحد نوآوری، پژوهشگاه صنعت نفت
ساسان صدرایی نوری – واحد نوآوری، پژوهشگاه صنعت نفت
منصور بزمی – پژوهشکده ، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

بیش ازصد سال از حفر اولین چاه نفت در ایران می گذرد و صنعت نفت کشور در طی سده اخیر، فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده است. اما به اذعان تمامی صاحبنظران، هنوز ایران به جمع توسعه دهندگان تکنولوژیهای صنعت نفت نپیوسته است. علیرغم دستاوردهای حاصله در حوزه بهره برداری، تعمیر و نگهداری و حتی مهندسین، سطح قابلیتهای تکنولوژیکی این صنعت، هیچگاه در حد توانمندیهای لازم برای توسعه و تجاری سازی تکنولوژیکی جدید و کاربردی نبوده است. اهمیت این موضوع زمانی آشکار میشود که بدانیم برخی کشورها با گذشت کمتر از دو دهه از زمان ورودشان به عرصه این صنعت، امروزه به عنوان صادر کننده تکنولوژیهای نفتی به دیگر کشورهای جهان شناخته می شوند و درآمد آنها از محل فروش و انتقال تکنولوژی از درآمدهای صادرات نفت خام بیشتر است.
از سوی دیگر، انجام پروژه هایمختلف انتقال تکنولوژی، در عمل به افزایش سطح قابلیتهای تکنولوژیکی صنعت نفت کشور تا حد توانمندیهای لازم برای توسعه تکنولوژی کمک نکرده است. لذا در این مقاله مزایای ترکیب هوشمندانه تحقیقات با انتقال تکنولوژی بررسی شده و این رویکرد بعنوان گزینه ای استراتژیک جهت توسعه تکنولوژی در صنعت نفت کشور پیشنهاد می گردد. مروری بر دستاوردهایارزشمند پژوهشگاه صنعت نفت در پیروی از این رویکرد، کارایی عملی روش پیشنهادی را در محیط کشور تایید می کند.