سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رحمان پوردهزار – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

پیچیدگی روزافزون روابط میان بازیگران شبکه های صنعت باعث افزایش اتکاء بنگا هها به همگام سازی فرایندها و فعالیتها با شرکاء تجاری شده است. از این رو رسالت برنامه های مدیریت زنجیره تامین نیز از بهبود فرایندهای داخلی بنگاه فراتر رفته و برای افزایش منفعت تمامی عناصر شبکه، فرایندهای بنگا ههای دیگر (حتی بنگا ههای رقیب) را نیز در بر میگیرد. در این مقاله سعی بر آن بوده تا به تبیین نحوه تکامل برنامه های نر مافزاری مدیریت زنجیره تامین و قابلی تهای نوین آنها و نحوه آماده شدن بنگاه جهت پیاد هسازی موفق آنها پرداخته شود.