سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدقاسم مهجانی – گروه شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

پارادایم نیوتنی برمبنای فیزیک نیوتنی قرارگرفته است که جهان را همانند یک ماشین فرض می کند این پارادایم قادر به نگاه خردمندانه ای برحیات جامعه و جهان هستی نیست در پارادایم سیستمهای پیچیده از فرمالیسم جامع نگرتری برای نگاه برجهان هستی بهره می جویند برای تفسیر پیچیدگی حیات و بطور کلی اندازه گیری عمق پیچیدگی روشهای ریاضی و کامپیوتری متعددی موجود هستند دراین مقاله از پارامترهای هوش مصنوعی که درحقیقت از عملکرد مغز انسانی استنتاج شده است در بیان عمق پیچیدگی استفاده شدها ست تا رابطه معنا داری بین پیچیدگی و هوشمندی برقرار گردد.