سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داود نادری – اداره کل نظارت برصادرات موادنفتی و بازرسی فنی

چکیده:

مقاله حاضر دوروش پیگ رانی و تزریق موادشیمیای را به عنوان روشهای عمومی تعمی رو نگهداری بخشهای داخلی خطوط لوله نفت و گاز بصورت جداگانه مورد بررسی قرار داده و مزایا و معایب هرکدام را بیان می کند پس ازتفهیم چگونگی تاثیر هریک از این روشها تلفیقی ازاین دو روش جهت حصول برنامه ای موثر و جامع تر درزمینه تعمیر و نگهداری خطوط لوله پیشنهاد می گردد درمتن گزارش بخشهایی به بازدارنده های خوردگی ودیگر مواد شیمیایی جهت جذب باکتری و مواد هیدروکربوری ناخواسته و روشهای کنترل آن اختصاص داده شده است انواع مختلف Pig و نحوه انتخاب آنها بخش دیگری ازاین مقاله میب اشد بخش انتهایی این مقاله گزارش مختصری از وضعیت پیگ رانی درخطوط لوله انتقال نفت و گاز و تزریق مواد شیمیایی و ثبت میزان خوردگی توسط شاخصهای مختلف اندازه گیری خوردگی و ارتباط بین عوامل یاد شده می باشد.