سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل حسینی –
مهدی عبدل زاده –
رضا درخشانی –
جواد یوسفی –

چکیده:

ناحیه سرسفیدال در شمال شرقی ایران بخشی از کمربند آتشفشانی تربی-درونه وباشد و از سنگهای آتشفشانی و نفوذی با پتاسیم بالا تشکیل شده است که اغلب دچار دگرسانیهای متعددی چ.ن پروپیلیتی ، آرژیلیتی ، سیلیسی و سریسیتی شده اند. هدف از این تحقیق شناسایی کانی سازیها و دگر سانیهای موجود در این منطقه می باشد . در پی جویی های اولیه انجام شده دگرسانیهای وسیع آرزیلیتی و سیلیسی در جنوب منطقه شناسایی شد. زون سیلیسی و آرژیلیک در جنوب منطقه توسعه دارد که عمدتا یا در روی گرانیتها و یا روی زون سیلیسی و آرژیلیک در جنوب منطقه توسعه دارد که عمدتا یا در روی گرانیتها و یا روی زون آرژیلیک در واحدهای آتشفشانی قابل مشاهده است. بررسی های سنگ شناسی زون آرژیلیک نشان می دهد که کانی شناسی آن تا حدی متنوع است و دارای کوارتز ، کائولن ، آلبیت ، پیروفیلت ، مسکویت ، کلسیت ، کلینوکلر ، دیاسپور ، دیکیت و ایلیت است. کانس سازی های اکسید آهن در این منطقه از کانیهای اسپیکولاریت – لیمونیت و گاها گوتیت تشکیل شده است. در بررسی های زمین شناسی منطقه نمونه های متفاوتی از رسوب ، خاک و سنگ جنوب منطقه آنالیز شد. در این آناایزها zn در تعدادی از نمونه های رسوب آبراهه ای بالا است که پس از بررسی های انجام شده و انالیز نمونه های سنگی مشخص گردید میزان بالای آن بیشتر مرتبط با سنگهخای آتشفشانی جنوب منطقه است که محتوی بالاتری از این عنصر را دارد . با وجود اینکه گرانیتها کاملا تفریق یافته اند اما میزان پایین ba /nb/zr /sn/li/rb و w احتمال کانه دار بودن انها را منتفی نمی کند . استفاده از دیاگرام های مختلف از جمله sr/rb در برابر fe+2/fe+3 پایین بدن میزان میزان rb/p/th و u در این گرانیتها حاکی از سترون بودن آنها دارد. نتایج تجزیه های نونه سنگ و خاک موجود در دامنه شمالی گرانیتها که کانی سازی اکسید آهن در آنها رخ داده است مقادیر نسبتا بالایی را در عناصری چون ba/li/sn نشان می دهد.کانی سازی اکسید اهن مقادیر نابهنجاری را در عناصر sn و li نشان می دهد. رخداد کانی سازی اکسید آهن در جنوب منطقه سرسفیدال از نظر بافتی تشابهاتی را با ذخیره iocg را نشان می دهد.