سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

موسی زمان زاده دربان – کارشناس معاونت آموزش شرکت صنایع مخابرات صاایران

چکیده:

تحولات سریع تکنولوژیکی افزایش خطرات جهانی شدن و انتظارات خصوصی سازی از ویژگیهای محیطی هستند که سازمان ها و مراکز صنعتی کنونی با تکنولوژی سطح بالا با آنها مواجهند برای کسب موفقیت در این محیط چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد می کند که می توان با شهرت در نواوری و کیفیت آن را حفظ نمود. سازمان چابک فرایندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای مشتریان را براساس محصولات و خدمات با کیفیت خود و در یک قالب زمانی نسبتا کوتاه رفع می کند البته این وضعیت زمانی روی میدهد که چابکی یک ارزش سازمانی نظام مند و یک استراتژی رقابتی با رویکردتحول و بهبود برای رهبران تلقی شود در این مقاله چابکی و تحول اداری سازمان تعریف می شود و از مفاهیم مشابه متمایز می گردد سپس چارچوب برای اجزای چابکی و تحول اداری سازمان ارائه می شود در ادامهنقش توانمندساز فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در چابکی و تحول اداری سازمان و چگونگی تاثیر آن براجزای چابکی بررسی می شود و در پایان اشاره می گردد که فناوری اطلاعات و ارتباطات چگونه می تواند مانع چابکی شود و راه حلهایی نیز برای رفع آن ارائه گردد.