مقاله چارده روايت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: چارده روايت
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظ
مقاله چارده روايت
مقاله قرآن
مقاله عشق
مقاله پير مغان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عشقت رسد به فرياد ار خود بسان حافظ     
                                            قـرآن زبـر بـخـوانــي در چــارده روايــت
يكي از ابيات مورد بحث در ديوان حافظ كه به اصطلاح محل نزاع است بيت ياد شده است. مشكل از چند حيث است.
۱٫ در مصراع اول «گر خود» صحيح است يا «ار خود» يا «ور خود»؟
۲٫ در مجموع، بيت را بايد قضيه اي شرطيه دانست و معنا كرد يا به گونه اي ديگر؟
۳٫ مراد از چارده روايت در مصراع ثاني چيست؟
در اين نوشتار ما درپي بيان آنيم كه اولا دو ضبط «گر خود» و «ار خود» كه به يک معنايند و در شش نسخه اقدم (پيش از ۸۵۰ ه.) آمده اند، بر ضبط «ور خود» كه تنها در يک نسخه آن دوره (پيش از ۸۵۰ ه.) آمده و شاذ و مشكوک است، ترجيح دارد.
ثانيا و برمبناي نكته نخست بايد در مجموع، بيت را قضيه اي شرطيه دانست و معنا كرد.
و ثالثا مراد از چارده روايت، روايات چهارده معصوم عليهم السلام است در تفسير و تبيين قرآن كريم. اميد كه اين بحث در نظر افتد و راهگشا باشد.