مقاله چارچوبي براي آموزش دروس دانشگاهي اخلاق در فناوري اطلاعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: چارچوبي براي آموزش دروس دانشگاهي اخلاق در فناوري اطلاعات
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق فناوري اطلاعات
مقاله گردش آزاد اطلاعات
مقاله جرايم رايانه اي
مقاله حقوق تكثير و تاليف رايانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي سيدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: پس از گذشت نيم قرن از زمان شروع ارايه دروسي در زمينه اخلاق و آداب كاري، حرفه اي و فناوري در دانشگاههاي جهان، با گسترش به كارگيري فناوري اطلاعات در ايران و ضرورت تدوين چارچوبي براي دروس آموزش دانشگاهي آداب فناوري اطلاعات، دليل نگارش اين مقاله است.
روش كار: در اين مقاله ابعاد گوناگون مضامين اخلاقي مرتبط با فناوري اطلاعات بررسي شده است.
نتيجه گيري: با الگوي نوآورانه از طريق تعميم چارچوب راهبردي زكمن، حوزه هاي مفهومي آموزشي براي همه گروه هاي ذينفع پيشنهاد شده است. سپس، به عنوان نمونه با بهره گيري از الگوي تدوين محتواي درس دانش پايه (بر پايه حوزه ها و واحدهاي دانشي)، طرح درسي براي آموزش دانشگاهي آداب فناوري اطلاعات براي تدريس در دوره هاي كارشناسي مهندسي رايانه و فناوري اطلاعات ارايه گرديده است.