مقاله چارچوبي براي پژوهش در اخلاق رسانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: چارچوبي براي پژوهش در اخلاق رسانه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق رسانه اي
مقاله اخلاق روزنامه نگاري
مقاله اخلاق كاربردي
مقاله اخلاق شناسي حرفه اي
مقاله اخلاق نهادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانيكي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اين مقاله با تفكيك دو مفهوم «اخلاقيات» و «اخلاق» در پي آن است كه به ابعاد و زمينه هاي كاربرد مقوله اخلاق در رسانه بپردازد. بر اين اساس مقاله، اصول بنيادين تاثيرگذار در اخلاق رسانه و عوامل برون رسانه اي موثر در ساخت و نقش آن مورد بررسي قرار مي دهد و با تكيه بر نظريه هنجاري مسووليت اجتماعي، مقوله اخلاق رسانه را فراتر از مفهوم فردي اخلاقي و اخلاق روزنامه نگاران، منفرد مي بيند.
روش كار: دو منبع از آخرين منابع درباره «اخلاق رسانه» و «اخلاق روزنامه نگاري» از «دايره المعارف بين المللي ارتباطات» مبناي بررسي و نقد اين دو مفهوم قرار گرفته است، هم چنين، با مروري بر ساير منابع معتبر فارسي و انگليسي چارچوب مفهومي جديدي براي پژوهش هاي اخلاقي در حوزه رسانه ها و تدوين مقررات اخلاق حرفه اي عرضه شده است
نتيجه گيري: اين مقاله تغيير هسته مركزي اصول اخلاقي رسانه را از تمركز بر روزنامه نگاران به تمركز بر نهادها از جمله نهادهاي رسانه اي، دولت ها و نهادهاي بين المللي لازم مي داند و بر آن اساس، چارچوبي براي تدوين مقررات اخلاق كاربردي در قالب اخلاق شناسي حرفه اي ارايه مي دهد، چارچوبي كه با تكيه بر چهار اصل آگاهي دهي عمومي، آزادي مطبوعات، بيان حقيقت و احترام به حيثيت فردي و زندگي خصوصي مي تواند فضاهاي متكثر و متنوع رسانه اي را در بر بگيرد.