مقاله چارچوبي تحليلي براي مفهوم امنيت از منظر سازه انگاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۷۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: چارچوبي تحليلي براي مفهوم امنيت از منظر سازه انگاري
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه انگاري
مقاله امنيت
مقاله روابط بين الملل
مقاله گفتمان
مقاله هويت
مقاله انگاره ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي اشلقي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات امنيتي سازه انگاري در روابط بين الملل، کار خود را با نقد برداشت عقلانيت گرايانه نئورئاليست ها و نئوليبرال ها آغاز مي کند. سخن روشن انديشمندان سازه انگاري اين است که تصميمات و مواضع بازيگران، بر اساس برداشتي است که طي تعامل با ديگران به دست مي آورند و پيش از شروع تعامل، هويت و منافع قابل تصور نيست. به گفته نيکلاس اونف، جهان پيش رو جهاني است که ما مي سازيم نه اينکه خود قواعد لايتغيري داشته باشد. اين ما هستيم که جهان را معنا و اداره مي کنيم. تحليل سازه انگارانه از مفهوم امنيت به دليل ظهور و گسترش جامعه شبکه اي و پسا صنعتي و همچنين با توجه به تاکيد بر نقش محوري انگاره ها، ساخت بين الاذهاني واقعيت و مرتبه برجسته هويت، توانسته است نگرش مکانيکي نئورئاليستي را تعديل و تحليلي کيفي از مفهوم امنيت ارايه دهد.