سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی باقر زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
نفیسه کاهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

عاملهای نرم افزاری پتانسیل بالقوه ای را برای پیاده سازی بازاهای الکترونیکی و رفع مشکلات مربوط به آنها دارند و به دلیل ویژگیهایی که دارند می توانند به نمایندگی از خریداران و فروشندگان کارهای محوله از آنها را انجام دهند . در سالهای اخیر برای پیاده سازی بازاهای الکترونیکی با عاملهای نرم افزاری تحقیقات زیادی صورت گرفته است که داشتن یک چارچوب یکسان برای بازاهای
الکترونیکی با استفاده از عاملهای متحرک می تواند به زودتر به نتیجه رسیدن و پیشرفت بهتر در این زمینه کمک کند . در این ارایه ابتدا به بررسی مفاهیم بازار و عاملهای نرم افزاری و عاملهای متحرک و کارهای انجام شده در این زمینه شده است .. در ادامه به ارایه چاچوبی برای بازارهای الکترونیکی با استفاده ار عاملهای متحرک بر پایه رل شده است .