سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرزاد زمانی – کارشناس موسسه مطالعات بین المللی انرژی

چکیده:

سیاست های متفاوتی در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد، به منظور اتخاذ چنین سیاست هایی نیاز به شناخت نسبی دقیقی از وضعیت موجود می باشد از طرف دیگر با اجرای سیاست ها نیاز به ارزیابی نتایج آن در جهت تعیین میزان کارآیی و اصلاح احتمالی آنها می باشد. بنابراین لزوم دسترسی به اطلاعات آماری جامع، دقیق و به روز می تواند تصمیم گیری و ارزیابی اثر بخشی سیسات ها را امکان پذیر و تسهیل نماید. در این مقاله تلاش می گردد که چارچوبی در جهت ایجاد بانک اطلاعات آماری بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان ارایه شود که در برگیرنده اطلاعات کاملی در جهت استفاده متخصصین قرار گیرد. از آنجا که بهینه سازی در ساختمان در برگیرنده سیاست های مختلف اقتصادی، تکنولوژیو آموزشی است در نتیجه بانک مربوطه در برگیرنده زمینه های فوق می باشد.