سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل رفیع پور – دانشجوی دکتری آموزش ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی
زهرا گویا – دانشیار آموزش ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی
زهرا خلیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی

چکیده:

با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوین تافلر، عصر دانایی، نیاز روز افزون بشر برای آموزشی متفاوت تر با آنچه که در گذشته بوده است، بیشتر حس میشود. در همین راستا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) که به طور فزاینده ای در حال گسترش است، میتواند به نحو مطلوبی آموزش را تحت تأثیر قرار داده و به کمک معلمان آگاه و متبحر چهره آموزش را دگرگون نماید. در رابطه با چگونگیِ استفاده از ICT در آموزش نظرات متفاوتی وجود دارد، که اکثر افراد متخصص در این زمینه بر رویکرد تلفیقی ICT با موضوع درسی تاکید دارند. ولی تا به حال در این مورد که چگونه میتوان این کار را انجام داد؟ ‐ چگونه میتوان از آموزش تلفیقی ICT با موضوع درسی برای بهبود فرآیند آموزشی دانش آموزان سود جست؟‐، کمتر صحبت شده است. به نظر میرسد یکی از دلایل کمبود منابع در این زمینه، آسان نبودنِ این کار باشد. چراکه برای دست یافتن به این منظور، لازم است متخصصان علاوه بر دارا بودنِ سواد موضوعی، (ریاضی) و سواد در زمینه ICT، مهارت کافی در زمینه تلفیق این دو داشته باشند. در این مقاله ابتدا عوامل مؤثر در حرکت به سوی برنامه درسی تلفیق شده با ICT آمده، سپس نقش ICT در آموزش ریاضی بررسی گردیده و در آخر پنج سؤال کلیدی زیر که راهنمای خوبی برای تهیه برنامه درسی (ریاضیِ) تلفیق شده با ICT میباشد، مورد بررسی قرار گرفته است. این پنج سؤال در زیر لیست شده اند. -چرا باید از ICT استفاده کنیم؟ (معرفی هفت موقعیت تلفیق ICT با آموزش ریاضی) – کدام قسمتهای ریاضی میتواند مناسب باشد؟ – کدام بخش از ICT باید استفاده شود؟ – چگونه استفاده از ICT را سازماندهی کنیم؟ چگونه با استفاده از ICT تدریس کنیم؟ در قسمت نتیجه گیری اشاره شده است، ICT معجزه نمی کند بلکه این نیروی کارآمد و توانا است که میتواند با استفاده درست از امکانات ICT ، منشأ تحولات اساسی در روند آموزش ریاضی شود. لازمه داشتن چنین نیروهای کارآمدی، این است که این افراد دارای دانش موضوعی و ICT خوبی باشند و نیز به این باور رسیده باشند که فرصتی که ICT در اختیار بهبود شرایط آموزش ریاضی قرار میدهد، یک شرایط استثنایی است، و نیز لازم است با استفاده از دوره های آموزشی مناسب در جهت تولید برنامه درسی تلفیق شده با ICT، از معلمان (و سایر دستاندرکاران حیطه آموزش) حمایت شود.