سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا آیت اله زاده شیرازی – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعا
احمد عبداله زاده بارفروش – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعا

چکیده:

یکی از مسائل تحقیقاتی اصلی در حوزه سیستم های چندعامله، طراحی و پیاده سازی سیستم های مذاکره خودکار کارا و موثر است به طوری که عامل ها بتوانند برای به اشتراک گذاشتن منابع و مدیریت وابستگی میان وظائف شان با یکدیگر مذاکره کنند. به منظور ایجاد این ساز و کارها، توسعه دهنده سیستم بایدتمامی عناصر ، مفاهیم و پارامترهای با اخهمیت برای توسعه سیستم مذاکره راتعیین نماید و بر اساس این مشخصات، سازه های مذاکره را در سیستم چند عامله ایجاد کند. در این مقاله، چارچوبی مفهومی برای بازمایی و مشخص نمودن تمامی مفاهیم و موجودیت های مهم برای توسعه سیستم مذاکره و روابط موجود میان این مفاهیم و موجودیت ها ارائه می شود. این چارچوب به بازنمایی صریح و صوری دانش مورد نیاز در توسعه سیستم های مذاکره خودکار می پردازد و قالبی برای بیان مشخصات این سیستم ها است. از نگاهی دیگر می توان این چارچوب را هستان شناسی توسعه سیستم های مذاکره خودکار دانست. این چارچوب، برای مدل سازی مذاکره های انسانی به منظور تحلیل این نوع مذاکره ها و شبیه سازی آنها توسط سیستم های چند عامله نیز قابل استفاده است.