سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم طایفه محمودی – گروه مهندسی دانش و سیستمهای هوشمند، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز ت
کامبیز بدیع – گروه مهندسی دانش و سیستمهای هوشمند، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز ت
محمود خراط – گروه مهندسی دانش و سیستمهای هوشمند، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز ت
سوگل بابازاده خامنه – گروه مهندسی دانش و سیستمهای هوشمند، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز ت

چکیده:

از آنجائیکه، از اهداف عمده مراکز پژوهشی، تبیین، اجرا و به بار نشاندن فعالیتهای پژوهشی در سطوح مختلف است، مدیریت بهینه این فعالیتها می طلبد که از محمل مناسبی برا ی بکارگیری درست و به هنگام فرآیندهای ضروری استفاده شود . هرجند تا به اکنون رویکردهای فرآیندنگر کوناکونی برای مدیریت فعالیتهای پژوهشی در قالب مدیریت نیازمندیها، مدیریت منابع، مدیریت خواسته ها ( اهداف ) و مدیریت نیازهای کاربران، پیشنهاد شده معذالک این رویکردها بطور صرف پاسخگوی شرایط حاکم بر یک سازمان پژوهشی نبوده، ضمن آنکه استفاده بلاواسطه از آنها، بخاطر پیچیدگیپارامترهای مربوطه ، در بسیاری موارد با اشکال مواجه می شود . در این ارتباط، برآن شدیم تا از سامانه مدیریت زنجیرا تامین SCM ، بهره جوییم . در این مقاله ، مراحل مورد نظر در پژوهش به منوالی مشابه با مراحل مدیریت زنجیره تامین در نظر گرفته شده است، بگونه ایکه در هر مرحله برخی از نیازهای سازمان پژوهشی پوشش داده می شود . جهت روشن ساختن توانمندیهای چارچوب پیشنهادی، کاربرد آن در یک سازمان پژوهشی در حوزه فناوری اطلاعات به بررسی گذارده میشود .