سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی جعفری – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید روحانی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران عضو هیات علمی دان
علی نبوی – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان تأثیرات سازمانی بسیاری داشته و در بسیاری از موارد موجب بهبود اثربخشی سازمان می گردند. در تحقیق حاضر با یک رویکرد پیچیده می توان نشان داد که چگونه یک سازمان مورد تأثیر قرارمی گیرد. این مقاله یک ارزیابی مصنوعی از کارکرد و منافع درک شده سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان می باشد.این ارزیابی بر اساس مدل ارزش های رقابتی صورت پذیرفته و نتایج آن نشان می دهد که سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، معیارهای اثربخشی (مانند کنترل و بهره وری) را که وابسته به فرآیندهای درونی و مدل های هدف منطقی هستند، پشتیبانی می نمایند. این ارزیابی به این نکته نیز اشاره می نماید که ضعف سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در حوزه های ارتباط این سیستم ها با انسان می باشد. نتایج تحقیق به صورت مجموعه ای از فرضیه ها در این مقاله بیان می گردد.