سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بیژن بیداباد – مشاور اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملی ایران
محمد صفایی پور – کارشناس اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملی ایران

چکیده:

هدف ما دراین مقاله ارائه یک چارچوب یک بازا رمعاملات مالی گواهی های مشارکت و پذیره مبتنی بر فناوری اطلاعات و سیستمهای یک پارچه می باشدکلیه معاملات صورت گرفته دراین بازار در قالب طرح مشارکت در سود و زیان PLS پایه گذاری شدهاست جزئیات طرح مربوطه براساس چارچوب پیشنهادی به اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملی ایران بوده و در قالب ان طرح بازار ثانویه خرید و فروش گواهیهای مالی پیشنهادی تحت عنوان گواهی مشارکت برای طرحهای پایانپذیر و گواهی پذیره برای طرحهای مستمر و تولیدی طراحی شده است. این بازار مبتنی بر سیستمهای فناوری اطلاعات طراحی شده و درشبکه جهانی اینترنت برای دارندگان حسابهای بانکی الکترونیکی قابل استفاده است این چارچوب همراه با طرح پیشنهادی مشارکت در سود و زیان برای اجرایی نمودن بانکهای اسلامی مشارکت در سود و زیان با زمینه تکنولوژی اطلاعات را فراهم می اورد.