سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهنام امینی – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:

آموزش ایمنی تردد یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای بهبود عبور و مرور و کاهش تصادفات شهری است. بررسی وضعیت موجود حمل و نقل و ترافیک و ایمنی راه ها نشان میدهد که در مینه آموزش ایمنی ترافیک کمبودهای جدی وجود دارد و اقداماتی که تاکنون انجام پذیرفتهکافی نبوده است. در این مقاله خلاصه ای از رویکرد و نتایج مطالعه طرح جامع آموزش ایمنی ترافیک تهران ارائه می شود. دراین طرح پژوهشی با اتخاذ یک رویکرد سیستمی مسائل و اهداف آموزش ایمنی برای گروه های هدف مختلف اجتماع تدوین شده و بر اساس تحلیل وضع موجودمهمترین راهکارهای آموزشی بدست آمده است. در این راستا برنامه آموزش، کارآموزی و تبلیغات و همچنین نحوه ارزیابی نتایج برنامه، تدوین شده است.