سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزام بابایی – دانشجوی دکترای محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
علی ترابیان – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
امیرحسام حسنی – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و انرژی
عبدالرضا کرباسی – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

پهنه بندی آلودگی یک رودخانه می تواند اولین و شابد مهمترین گام دراعمال یک مدیریت صحیح کیفی به منظور رفع معضل آلودگی در آن باشد چرا که دیدگاه فرد را نسبت به روند و چگونگی تغییرات آلودگی در هر زمان مکان و شرایط خاص روشن مینماید.