سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی لشکربلوکی – دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک ؛ دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

هدف ان مقاله، ارایه چارچوبی سامان بخش از موانع معرفتی و روانی تصمیم گیری استراتژیک است. در این راستا براساس مختصات دوازده گانه تصمیم گیری استراتژیک یک بررسی اکتشافی صورت گرفت که پنج کلیدواژه و پنج گونه موانع تصمیم گیری استراتژیک تشخیص داده شدند، گونه های پنج گانه موانع عبارتند از موانع ارزش شناختی، روش شناختی (فرآیندی)، روان شناختی (رفتاری)، معرفت شناختی(ادراکی،شناختی) و محیطی. کلیدواژه های پنج گانه عبارتند از مانع، دام، اشتباهات، نقاط شکست، سوء گیری. براساس پنج کلیدواژه و با تمرکز بر موانع معرفت شناختی و روان شناختی، شناسایی گسترده تر موانع صورت گرفت. حاصل بررسی گسترده تر شناسایی چهل مانع بود که بعد از پالایش به بیست و شش کاهش یافت. در انتها براساس مدل فرآیندی تصمیم گیری استراتژیک موانع به صورت پسینی چندشقی کدگذاری شدند. حاصل تحقیق عبارت است از چارچوبی سامان بخش و جامع که بصورت جدول ارایه شده است و بیانگر موثرترین موانع هر مرحله از تصمیم گیری است. موانع مخل تصمیم گیری استراتژیک که ریشه در ساخت معرفتی و روانی دارند متعدد هستند و معمولاً پنهانی و ناخودآگاه عمل می کنند و در هر سه مرحله تصمیم گیری استراتژیک اخلال نامشهود و مهم ایجاد می کنند. این چارچوب فرارشته ای است یعنی با استفاده از نتایج تحقیقات رشته های مختلف علمی بدست آمده و برای فعالان در تصمیم گیری استراتژیک و همچنین محققین قابل استفاده است.