سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی مهدیار – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
نظام الدین فقیه – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

شش سیگما روشی هوشمندانه و سیستماتیک برای م دیریت فعالیت های کسب و کار یک سازمان می باشد. این رویکرد منجر به کاهش نقص، بهبود فرایندهای کسب کار و نهایتاً افزایش رضایت مشتری می گردد. شناسایی ابعاد گوناگون شش سیگما چه در حوزه های راهبردی یا عملیاتی منجر به کاهش دوباره کاری ها، موانع و هزینه ها و همچنین فرصتی برای پیاده سازی موفق و اثر بخش این رویکرد م یشود. در این مقاله با استفاده از تکنیکW,IH5 چارچوبی جهت دسته بندی ابعاد گوناگون شش سیگما ارایه می نماییم . موارد در برگیرنده این چارچوب عبارتند از: شش سیگما چیست؟ چرا شش سیگما را انتخاب می نماییم؟ چه زما نی از شش سیگما استفاده م ی گرد د؟ درکجا قابل استفاده می باشد؟ چه افرادی درگیر در تیم های شش سیگما می باشند؟ چگونه شش سیگما را پیاده سازی کنیم؟ در پایان به بررسی عوامل بحرانی موفقیت و چالش های شش سیگما خواهیم پرداخت