سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحسن رهنمافرد – شرکت گسترش اندیشه پویا ( گپ)

چکیده:

شرکتهای مشاوره از دسته شرکتهای حرفهای به حساب میآیند که مهمترین سرمایه کسب و کار آنها دانش اندوخته آنهاست . از همین رو است که نخستین و مهمترین تلاشهای مدیریت دانش در این شرکتها به منصه ظهور رسیده است . در این مقاله با رویکردی جدید مبتنی بر زنجیره ارزش کسب و کار در این شرکتها به مقوله ساماندهی و مدیریت دانش سازمانی آنها پرداخته شده است . به همین منظور ابتدا با بررسی شرکتهای مشاورهای و کارکرد آنها، زنجیره ارزش آنها تبیین شده است . آنگاه با بررسی چرخههای مختلف حیات مدیریت دانش در سازمان – یا به عبارت دیگر زنجیرههای ارزش مختلف مدیریت دانش – زنجیره ارزش این سازمانها را با رویکردی مبتنی بر دانش متناسبسازی و مهندسی مجدد گردیده است .