مقاله چارچوب مفهومي تاثير رهبري تحول آفرين بر فرهنگ سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: چارچوب مفهومي تاثير رهبري تحول آفرين بر فرهنگ سازماني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبري تحول آفرين
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله تغيير فرهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سرخوش سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحولات جديد در نظريه هاي رهبري، از نظريه هاي رهبري كاريزماتيك، كه رهبر را موجودي غيرمعمولي فرض مي كرد و پيروان را وابسته به رهبري مي دانست، به سمت تئوري هاي نئوكاريزماتيك و رهبري تحول آفرين كه به توسعه و توانمندسازي پيروان جهت عملكرد مستقل توجه مي كنند، انتقال يافته است. به دليل توجه فزاينده به عامل رهبري در ايجاد تحولات سازماني در سطح دنيا و كليدي بودن عامل فرهنگ در انجام اين امر،موجب شد تا در اين مقاله با تکيه بر ادبيات تحقيق در مفاهيم رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني، تاثير رهبري تحول آفرين را بر روي فرهنگ سازماني مورد بررسي قرار داده و چارچوبي مفهومي در اين زمينه ارايه نماييم. نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که رهبران سازمان ها مي توانند با توسعه مشخصات رهبران تحول آفرين در خود موجبات تغيير در فرهنگ را در راستاي اهداف سازمان فراهم نموده و در نهايت سبب ايجاد تحولات اساسي در سازمان شوند.