سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجید فروزان – کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تیران

چکیده:

با توجه به اهمیت و نقش بالای کارآفرینی در ایجاد توان رقابتی و توسعه اقتصادی، توجه هر چه بیشتر به تقویت زمینه های فعالیت کارآفرینان، از اهمیتی زیادی برخوردار است. در بیشتر کشورهای رو به رشد مسئله رشد ظهور فعالیت های اقتصادی و اشتغال و پدیده بیکاری به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی محسوب می شود. لذا اهمیت و نقش کارآفرینی در ایجاد فرصت هایی برای اشتغال و درنتیجه رشد اقتصادی را نمی توان نادیده گرفت. هدف این مقاله ابتدا ذکر مفهوم و فرآیند کارآفرینی و سپس چارچوب کارآفرینانه و اجزاء آن می باشد تا از این رهگذر امکان نقد نقش دولت، نقش منابع مالی و نقش آموزش و پرورش کارآفرینی در ایجاد و توسعه فعالیت های اقتصادی فراهم شود.