سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدهاشم مسدد – عضو هیأت علمی گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه عل

چکیده:

اگرچه تعاملات بین صنعت و دانشگاه در طی سه دهۀ اخیر رشد چشمگیری داشته و بسیاری از صنایع و دانشگاههای کشور توانسته اند به کمک یکدیگر پروژه های متعددی را به اجرا در آورند، ولی با توجه به تعدد فارغ التحصیلان رشته های مختلف و نیازهای گوناگون شرکتها یا کارخانجات در امر رقابت در بازارهای ملی، منطقه ای و حتی بین المللی، نیاز به شناخت خواسته های بخش صنعت کشور از متخصصین تحصیل کرده دانشگاهی، اهمیت پیدا می کند. لذا با توجه به تغییر و تحولات بوجود آمده در سیستم آموزش عالی و همچنین پیشرفت تکنولوژی در صنایع مختلف، در این مقاله سعی شده است تا نظرات مختلف دانشجویان رشته طراحی صنعتی از یک سو و انتظارات جامعۀ صنعتی کشور از سوی دیگر جهت تعامل بهتر و بیشتر هر دو گروه به رشته تحریر در آورده شود.