سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

بهنام شهائی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

یکی از عرصه های جدید و خاص برای توسعه کسب و کارها، همانا کارآفرینی است. کارآفرین، کسی است که با داشتن ویژگی هایی چون تحمل ابهام، مخاطره پذیری، کانون کنترل درونی، و سایر ویژگیهای شخصیتی، فرصت های کسب و کاری موجود در بازار را غنیمت شمرده و با استفاده از فرآیند خلاقیت و نوآوری از آن فرصت ها بهره برداری می کند. با توجه به اهمیت این موضوع، امروزه دانشگاهها به دنبال آموزش این رشته به دانشجویان هستند تا هم از داشته های این نخبگان استفاده کرده و هم از اشتغالزایی و کسب درآمد یاری رسانند. در کشور ما نیز کارآفرینی وارد محیط دانشگاهی شده و از دور شاهد هستیم حتی آن دانشگاههایی که این رشته را در دانشگاه خود پایه گذاری نکرده اند، با تاسیس مراکز کارآفرینی و انکوباتورها، بئنبال برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی و نیز بسترسازی شکوفایی ایده ها و نظرات خلاقانه دانشجویان هستند. در این راستا، به نظر می رسد چنانچه در عرصه آموزش کارآفرینی به دانشجویان، ابعاد چهارگانه حمایت از طرحهای کارآفرینانه، تقویت روحیه کارتیمی، ویژگی های شخصیتی، و توجه به نیازهای صنعت مدنظر قرار گیرند، برنامه های آموزش کارآفرینی می توانند با اثربخشی بیشتری، زمینه شکوفایی دانشجویان در عرصه کسب و کار را فراهم آورند.