سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد سلمانی مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

یکی از چالشهای اساسی کشورهای در حال توسعه دستیابی به توسعه پایدار مناطق روستایی است علیرغم تلاشهای مستمر و عدیده انجام گرفته دراین راستا هنوز کشورهای مذکور در رسیدن به وضعیت مطلوب در این مقوله با فاصله روبرو هستند درکشور مانیز علیرغم سرمایه گذاریهای مناسب و توجه مطلوب دولت به مناطق روستایی هنوز این مناطق با مشکل توسعه پایدار روبرو می باشند یکی ازدلایل عمده این مسئله به عدم مشارکت نهادینه جوامع محلی روستایی در برنامه های توسعه روستایی و عدم ایجاد مدیریت مشارکت مدار برمی گردد که باعث می شود طرح ها و پروژه های توسعه روستایی با موفقیت کمی به اجرا برسند به بیان دیگر هنوز مکانیزم مناسبی برای تحقق مشارکت نهادینه مردم در برنامه های توسعه روستاییکشور برای رسیدن به مدیریت مشارکت مدار وجود ندارد در راستای دستیابی به این مکانیزم و الگو طرح پایلوتی در بخش منابع آب و خاک کشور تحت عنوان طرح مدیریت پایدار منابع اب و خاک حبله رود شکل گرفت که اصلی ترین رویکرد آن بدست اوردن الگوی مشارکت نهادینه مردمدر برنامه های حفاظت اب و خاک و حرکت به سمت مدیریت مشارکت مداردرمناطق روستایی بود.