سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرهوشنگ تاجفر – دانشگاه پیام نور، عضو هیئت علمی، تهران،

چکیده:

فناوری اطلاعات را می توان به عنوان یک صنعت در حال رشد و گسترش سریع، بسیار پویا و از همه مهمتر غیر قابل پیش بینی درنظر گرفت. همانند سایر صنایع دیگر، مدیریت استراتژیک میتواند مزایای بیشماری برای صنعت فناوری اطلاعات به همراه داشته باشد، از جمله افزایش قابلیت پیش فعالی سازمانها در مقابله با محیط متغیر و ناپایدار کسب و کار و مقابله با ابهامات و شرایط غیر قابل پی شبینی. تردیدهای زیادی در استفاده از روش سنتی پیاده سازی و مدیریت استراتژیک، که مستلزم تعریف اهداف و استراتژیهای طولانی مدت است (در حوزه فناوری اطلاعات)، وجود دارد. این رویکرد برای صنعت پویایفناوری اطلاعات غیر عملیاتی به نظر می رسد و می توانند منجر به استراژیها و اهداف منسوخی گشته که هرگز عملیاتی نمی گردند. به کارگیری یک فرایند غیر ساختاری برای استراتژی و تمرکز روی پروسس های مدیریتی می تواند به عنوان یک رویکرد جایگزین برای ایجاد قابلی تهای لازم در سازمان جهت پاسخگویی به عوامل محیط کسب و کار به جای تمرکز بر اهداف دراز مدت، و نیز تمرکز بر سرعت پاسخگویی و آداپته شدن با تغییرات، در نظر گرفته شود. همچنین ارزیابی مستمر و به کار گیری استراتژی مشخص برای خروج، از جمله مواردی است که برای موفقیت در رویکرد استراتژیک در صنعت فناوری اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرند