سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – عضو هیات علمی و دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
اکبر نیلی پور طباطبایی – عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات و مهندسی صنایع و دانشجوی دکتری مدیر

چکیده:

در هزاره سوم سازمانها و شرکت های مختلف جهت حضور موفق در دنیای تجاری با چالش های متعددی مواجه هستند، بگونه ای که این چالش ها در مواردی منجر به تناقض می گردد. به طور حتم گذر از چنین شرایطی نمی تواند بدون تدبیر و استقبال از تحولات ضروری میسر گردد بنابراین نیاز به تغییر و تحولات، یکی از خصوصیات بارز این زمانمی باشد . در این میان یکی از اساسی ترین عوامل برای تغییر کسب بازده دارایی از طریق توجه به امور نگهداری و تعمیرات در س ازمانها می باشد.در این مقاله سعی شده است ضمن تأکید بر انجام تغییر و تحولات مورد نیاز در مدیریت نگهداری و تعمیرات، علاوه بر معرفی عوامل کلیدی یا اهرم های راهبردی، اهرمهای عملیاتی نیز مورد بررسی قرار گیرند . بدین منظور فرآیند مناسبی برای نگهداری و تعمیرات ار ائه گردیده و دلایل عمدهای که منجر به بروز مشکلات در اجرای پروژههای تغییر و تحول می گردند از دیدگاه رفتاری مطرح و راهکارهای اثربخش در هر مورد متناسب با نیازهای سازمانها در هزاره سوم ارائه شدهاند.