سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا محمودی مقدم – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
علیرضا علیزاده مجدی – کارشناسی ارشد خاک و پی
یاشار سعیدیان – کارشناس آبیاری

چکیده:

رودخانه آجی چای از جمله رودخانه های اصلی و مهم استان آذربایجان شرقی می باشد که با توجه به شور بودن آب آن، درزمره آبهای نامتعارف جهت مصارف کشاورزی بشمار می رود، محدودیت منابع آب منطقه از یک طرف و نیاز دشت تبریز به آب کشاورزی از طرف دیگر، لزوم بهره برداری از آب این رودخانه را به عنوان تنها منبع عمده تامین آب منطقه ایجاب می نماید. در همین راستا مطالعه و اجرای طرح آجی چای آغاز گردیده است که با توجه به پایین بودن کیفیت آب رودخانه از لحاظ شوری، مخصوصا در فصول کم آبی، طرح های کنترل شوری بعنوان یکی از راهکارهای اصلی مطالعه و اجرای طرح، مطرح گردیده است. این طرح ها کهغالبا شامل احداث سدهای کوتاه با عملکرد های تبخیری، تنظیمی و انحرافی می باشند جهت ذخیره، انحراف و جداسازی آبهای شور و شیرین سرشاخه های آجی چای، پیشنهاد گردیده اند. در نوشتار حاضر ضمن بررسی کلی منشا شوری رودخانه و راهکارهای پیشنهادی، سعی شده است مسائل، مشکلات و تنگناهای خاص مطالعه، اجرا و بهره برداری سازه های کنترل شووری، بطور اجمالی تشریح گردد.