سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهدی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان
اسماعیل کرمی دهکردی – دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده:
روند روز افزون تخریب منابع آب و خاک، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش سطح جنگل ها و مراتع، افزایش جمعیت و به دنبال آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی از جمله چالش های موجود در منابع طبیعی در قرن حاضر بشمار می روند که خسارات شدیدی را به مناطق دارای اکوسیستم حساس وارد می کنند. به همین جهت مدیریت این چالش ها مورد توجه بسیار قرار گرفته است. لذا این مطالعه، ضمن بررسی اهمیت چالش های موجود در منابع طبیعی کشور، رویکردهای مدیریتی برای این چالش ها را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. نتایج مطالعه نشان می دهند چالش های موجود در منابع طبیعی نیازمند رهیافت های پایداری در مدیریت جامع منابع طبیعی هستند. در این میان، مدیریت منابع طبیعی از طریق رهیافت های چند پارادایمی و با روش شناسی چندگانه را می توان برای درک و مدیریت بهتر پیچیدگی های مربوط به مدیریت منابع طبیعی معرفی کرد. این رهیافت ها، انگاره ها و دیدگاه های مختلف کنشگران اجتماعی و دانش آنها را در بر گرفته و مرتبط می سازند. این ارتباط تنها زمانی رخ می دهد که کنشگران مذکور ترغیب شده و بخواهند دیدگاه های چندگانه شان را از طریق فرایند سیستمیک جمعی به بحث بگذارند.