سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهادر زمانی –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] توسعه شهرهای جدید در ایران توسط متخصصان رشته های مختلف از جمله طراحی، رمین شناسی، طراحی شهری و معماری از دیدگاههای گوناگون ( مانند الگوبرداری، مراحل عمل، بکارگیری و اجرا) مورد مطالعه قرار گرفته است . هر چند، بررسی مقاله پیش رو حاکی از کمبود تجزیه و تحلیل محیطی و خصوصیات شهرکهای جدید بدان گونه است که توسط ساکنان دستخوش تغییر می شود. این مقاله در مورد خصوصیات محیطی و تحلیل کارایی الگوهای موجود طراحی برای فضاهای باز مسکونی در توسعه جدید شهری ایران به بحث می پردازد تا مسئله کسب اطلاعات از ساکنان را که احتمالا در بهترین موقعیت برای ارائه این اطلاعات برای تهیه پایگاه داده ها به منظور استفاده در طراحی های آینده دارا هستند را مورد بررسی قرار دهد. فضاهای بازی که در این مقاله مورد استفاده گرفته اند فضاهایی همچون خیابانها، فضاهای سبز، و زمین های بازی هستند که بین ساختمانها یا بلوکهای مسکونی در مناطق شهری جدید ایران وجود دارند. از آنجا که این اماکن از جنبه عمومیت به محله شباهت دارند، برای تمایز آنها از فضاهای عمومی دیگر، در این مقاله از آنها بعنوان " فضای باز محله" یاد می شود. بطور کلی بخاطر رشد سریع جمعیت و شهرنشینی، الگوی فعلی طراحی در ایران را می توان الگویی کمیت محور توصیف کرد که معمولا بصورت رویکرد "کاربردی" با تآکید بسیار بر طراحی بر اساس وسایط نقلیه موتوری بیان می شود. این الگوی طراحی سهم بسیار زیادی در ایجاد محیط های استاندارد و غیر قابل زندگی داشته است . این امر به ابعاد عمیق تر و مشکل آفرین تری در زمینه عدم تطبیق اجتماعی و فرهنگی بین الگوی طراحی مدرن و الگوهای رفتاری ساکنان این شهرکها دامن می زند. در پرتو مباحث این مقاله، امید است که بتوان به بررسی ماهیت و ابعاد گوناگون تآثیر گذار بر "قابلیت سکونت" – یا آنچه لینچ (۱۹۹۰) از آن بعنوان " حمایت حیاتی محیط" یاد می کند- در فضاهای باز عمومی مسکونی پرداخت. این مقاله بطور خاص به مشکلات و علل نهفته ای که در پیش روی این اماکن در نمونه های انتخاب شده از میان فضای نوشهرهای ایرانی قرار دارد پرداخته و با توصیه های عملی سهم خود را در بالا بردن سطح کیفیت محیط خارجی این مناطق ایفا می نماید. برای رسیدن به این هدف، دقت نظر و توجه شرکت کنندگان و مصاحبه های گروهی انتخاب شده از میان فضای شهرهای جدید از عناصر اصلی درشناخت روش تحقیقی هستند که در انجام این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است.