سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فاطمه عاملی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت (کارشناس ارشد مدیریت تولید و عملی
محسن الوندی – استادیار و مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده:

از سال ۱۹۹۲ مجموعه بحث های نظری مربوط به مشکلات استفاده از معیارهای مالی در ارزیابی عملکرد، بحث پیرامون اندازه گیری دارایی های نامشهود و برطرف ساختن شکاف بین تدوین و اجرای استراتژی، مدیریت را به سمت به کارگیری کارت امتیازی متوازن سوق داد. این مقاله به بررسی چالشهای اجرای فن کارت امتیازی متوازن که یکی از فنون نوین مدیریت است، در دو سازمان ایرانی می پردازد. به دلیل ماهیت تحقیق از شیوه مطالعه موردی و ابزار مصاحبه جهت انجام این بررسی کاربردی استفاده شده است. نمونه های مورد مطالعه در این تحقیق دو سازمان ایرانی می باشند که مدتی است در حال اجرای این مدل هستند؛ و هم اکنون بخشی از نتایج پیاده سازی قابل مشاهده می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که علیرغم وجود پاره ای از مشکلات فرهنگی و مدیریتی دو سازمان مورد مطالعه، استقرار این مدل به توسعه سازمانی کمک شایان توجهی نموده است. و کار تیمی را تقویت نموده و سرمایه سازمانی، اطلاعاتی و انسانی را با استراتژی های سازمان همسو ساخته است.