سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

صادق کاشانی – دانشگاه تهران، کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
احسان فرصت کار – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

در توسعه میادین نفت و گاز به دلیل ریسک بالا و هزینه های سنگین شرکتها ناگزیر به تشکیل مشارکتهای مدنی هستند. از سوی دیگر کارفرمایان نیز با توجه به مبالغ بسیار کلان قراردادها ترجیح می دهند بامشارکتهایی که به صورت تضامنی کار را انجام میدهند، طرف شوند.این روش پیمانکاری که عمدتا در پروژه های نفت و گاز کاربرد دارد، هنگامی که با تامین مالی همراه شود، ترتیبات خاص قراردادی را مانند امتیاز یا مشارکت در تولید و یا بیع متقابل را می طلبد. در این مقاله سعی بر آن است با معرفی و ملاحظه انواع ساختارهای به کار رفته در قراردادها و سازمان پیمانکاری در فازهای مختلف طرح پارس جنوبی ضمن بررسی چالشهای پیش آمده در کار، پیشنهادهایی نیز جهت تنظیم ساختار بهینه با توجه به دو منظر یاد شده (نحوه بازگرداندن سرمایه گذاری انجام شده از طرف پیمانکار و ساختار سازمانی مشارکت در زمینه انجام تعهدات و مفهوم نوین اپراتور نفتی در مشارکتها) به نحوی که در آینده مشکلات به وجود آمده تکرار نگردد، ارایه شود.