سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد سارنگ – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
امیرمسعود رحمانی –
الهام رستگاری –
نادر ابراهیم پور –

چکیده:

انسان در محیطهای عملیاتی مختلف بعنوان کاربر سیستم، ایفای نقش مینماید. با توجه به پیچیدگیهای بسیار زیادسیستمهای امروزی میتوان از دستیار انسانی به عنوان کمکی برای کاربر در محیط محاسبات فراگیر استفاده نمود. محاسبات فراگیر باتوجه به نیازمندیهای فضاهای هوشمند، نامرئی بودن، قابلیت گسترش محلی شده و پوشاندن شرایط غیر یکنواخت که به محاسبات متحرک اضافه شدهاند، بسیاری از نیازهای کاربر را با استفاده از این سیستم فراگیر جوابگو خواهد بود. در این مقاله سیستم فراگیر به عنوان دستیار انسان معرفی میشود، تا بتواند یاریگر کاربر در کارهای محوله به او باشد.