سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

رضا احمدی – کارشناس آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

چکیده:

امروزه به رغم پیشرفت فناوری گسترش مکانیزاسیون با توجه به افزایش سریع جمعیت و روند رو به تزاید نیازهای اولیه زیستی شاهد تخریب بی رویه طبیعت هستیم که در این راستا یکی از مهمترین معضلات موجودکاربری غلط اراضی می باشد که گاها هیچگونه تناسبی با توان اولیه محیط ندارد که نتیجه آن را می توان در کاهش سطح جنگلهای شمال کاهش ظرفیت مراتع گسترش سطح زیر کشت اراضی زراعی مشاهده نموده که در بیشتر موارد خلاف اصول توسعه پایدار و یکپارچه محیطی است. دراین میان روستائیان به عنوان بهره برداران طبیعت نقش مهمی را در کاهش این روندناسالم برعهده دارند. هدف این مقاله بررسی و ارزیابی مشارکت مردم در طرحهای منابع طبیعی طرحهای زراعت صحیح و تبدیل و تغییر کاربری اراضی و مدیریت و بحران آب در مناطق سیلزده بوده که از طریق مطالعه اسنادی و جمع اوری اطلاعات موجود موضوع ازدیدگاه کارشناسی تجزیه و تحلیل و راهکارهای پیشنهادی مشارکت مردم و دولت بررسی گردیده است