سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامعلی منتظر – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
پونه مهرتاش – دانشچوی کارشناسی ارشد اطلاع رسانی

چکیده:

سده جدید و تغییر رویکرد از فناوری مولد به فناوری اطلاعاتی آغازگر مرحله جدیدی از حیات اجتماعی بشر شده است به نحوی که کاربست سازوکارهای منبعث از این فناوری، موجبات تحقق شکل جدیدی از جوامع موسوم به جامعه اطلاعاتی را مهیا ساخته است؛ حرکت در این راستا و همراهی با قافله شتابان دانش و فناوری مستلزم شناخت مقدورات و برنامه ریزی مال اندیش است؛ در این مقاله با بررسی اهمیت توسعه اطلاعاتی در جهان و تاثیر آن بر وجوه مختلف مناسبات اجتماعی، برنامه توسعه اطلاعاتی چند کشور مشابه ایران (از نظر فناوری اطلاعات) مورد توجه قرار گرفته و سپس با بررسی طرحهای اجرا شده در ایران، مهمترین موانع توسعه اطلاعاتی بررسی و راهکارهای توسعه متوازن و دستیابی به عدالت اطلاعاتی در ایران ارائه گردیده است.