مقاله چالش آيات تکوين و آيات تشريع در عصر مدرنيته از ديدگاه شهيد مطهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۹۴ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: چالش آيات تکوين و آيات تشريع در عصر مدرنيته از ديدگاه شهيد مطهري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آيات تکوين
مقاله آيات تشريع
مقاله علم
مقاله دين
مقاله مدرنيته
مقاله پست مدرنيته
مقاله تعارضات علم و دين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقيان ورزنه رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چالش آيات تکوين و آيات تشريع يا علم و دين از جمله، مسایلي است که از چندين قرن پيش به اين سو اشکوب و صورت بندي نويني يافته است. تاثير اين پديده در شکل گيري بنيان هاي معرفت شناسي و هستي شناسي و نيز روش زندگي انسان معاصر تا آن اندازه عميق و کارساز بوده است، که مي توان گفت اگر اين حادثه رخ نمي داد علم و تمدن جديد مسير ديگري مي پيمود. اگر چه اين چالش در غرب مسيحيت روي داد، اما بي توجهي به پيشينه و زمينه هاي آن به همان سبک و سياق وارد جهان اسلام شد، و مو ضع گيري انفعالي در برابرآن، تنفر عده اي و شيفتگي و شيدايي جمع بيشتري را موجب شد. نوشتار پيش رو به بازخواني انديشه هاي روشنگر استاد مطهري در اين رابطه که از مباحث مطرح در فلسفه دين و نيز فلسفه علم در جهان امروز است، پرداخته است. براي بازسازي فصل و فضايي که تعارض علم و دين در آن نشو و نما يافت، به چرايي چالش و نيز سير تاريخي موضوع در غرب به اجمال پرداخته و نشان داده ايم که در پيدايش اين چالش ها متوليان دين مسيحيت و بانيان شتابزده علوم جديد هر دو مقصر بوده اند. هم چنين در جاي جاي مقاله به تناسب بحث هاي مطرح شده، به راه هاي برون رفت از اين تعارضات غير واقعي از ديدگاه استاد مطهري اشاره شده است. هدف مقاله بيان يک تجربه تلخ تاريخي به انگيزه عبرت گرفتن از آن بوده است. بدان اميد که خطاپوشي ديده اهل حکمت و معرفت کاستي هاي آن را جبران کند.