مقاله چالش اخلاقي با پزشكي قانوني ژنتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: چالش اخلاقي با پزشكي قانوني ژنتيك
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داده هاي ژنتيک
مقاله پزشکي قانوني ژنتيک
مقاله رضايت آگاهانه
مقاله حق حريم خصوصي
مقاله اخلاق پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: باستاني امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: دستگاه عدالت كيفري همه روزه با جرايمي مواجه است كه نمي تواند هيچ رد و نشاني از مرتكبين آنها بيابد. در دهه گذشته پزشكي قانوني ژنتيك توانسته است با استفاده از روش تحليل داده هاي ژنتيكي از يافته هاي برجاي مانده در صحنه جرم، امكان شناسايي بهتر و رسيدگي مطمئن تري را به دست آورد. اما از طرف ديگر جمع آوري و استفاده ناروا از داده ها ممکن است اصول اخلاقي و حقوقي رضايت آگاهانه، احترام به حريم خصوصي فردي و اصل رازداري را خدشه دار سازد.
قوانين برخي از كشورها استفاده بدون رضايت آگاهانه از داده ها را به تصويب رسانده اند. برخي انجام اين كار را در زمينه تحقيقات جنايي صراحتا غير قانوني اعلام كرده اند. برخي از كشورها نظير ايران نيز صراحتي در اين باره ندارند.
روش كار: با توجه به اهميت موضوع، با مطالعه کتب و نيز برخي مقالات مرتبط معتبر از سال ۱۹۹۸ به بعد با جستجوي واژه هاي مرتبط  و مشورت با صاحب نظران اين نوشتار تهيه شده است.
نتيجه گيري: اگرچه هدف نهايي جمع آوري داده هاي ژنتيکي ارتقا دادرسي است، ولي امکان بروز عواقب منفي يا ناخواسته، منتفي نيست. اين امر ممکن است به نقض آزادي فرد و حريم خصوصي يا اعمال تبعيض اجتماعي منجر شود. مطابق اصول اخلاقي و حقوقي استفاده از اين گونه داده ها بايد با رضايت آگاهانه پژوهش شونده انجام شود و در امر پژوهش بر اين داده  ها نمي توان به تجسس هاي ناروا دست زد. از سوي ديگر شايد بتوان گفت، اخذ رضايت آگاهانه از متهمان و مجرمان با توجه به شرايط ارتکاب جرم آنها غيرضروري و بعضا غيرممکن است. اما در اين راه نمي توان به افراط گري دست زد و ضروري است اصولي در اين رابطه وضع شود.